Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, οι οποίες αποτελούν όρους και προϋποθέσεις, για την πρόσβαση σας σε αυτή καθώς και την χρήση της.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην τις χρησιμοποιήσει. Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου.

Η εταιρεία μας δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν να επισκέπτονται τον διαδικτυακό μας τόπο.

H εταιρεία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό της τόπο να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και αληθείς. Οτιδήποτε παρέχεται με την μορφή διαφήμισης στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Ο χρήστης/επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στην λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού ή και σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ωστόσο, προς διασφάλιση των συναλλαγών διαθέτει σύστημα Secure Shell Layer (SSL). Δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μη πραγματικό κάτοχο, εφόσον, δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της καθώς συνιστά ευθύνη του πελάτη η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας.

Η εταιρεία μας και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία του λογισμικού η οποία ανήκει στην εταιρεία που έχει κατασκευάσει τον διαδικτυακό τόπο) όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, όλα τα ως άνω αναφερόμενα σας παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρείτε όλες τις σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεση, ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από το παρόντα διαδικτυακό τόπο και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Νομικό

Οι παρόντες Όροι προϊόντων θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Κύπρος , Νόμος e-Commerce : L156 (Ι ) / 2004 και Τροποποιητικό Νόμο : L97 (Ι ) / 2007 και οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται μόνο από Κυπριακά Δικαστήρια .

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικτύου και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα newsletters, εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Δε θα διαθέσουμε τα δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες.

Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται στον δικτυακό τόπο της δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο θα παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη.

Συγκεκριμένα, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας η εταιρεία διαθέτει το δικαίωμα στα πλαίσια της δραστηριότητάς της να διατηρεί αρχείο πελατών, το οποίο δεν δύναται να κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε να προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία αυτού.

Οι ανήλικοι κάτω των 18 ετών πρέπει να λαμβάνουν την άδεια από τους κηδεμόνες τους πριν την υποβολή προσωπικών τους δεδομένων.

Γλώσσα

Η ιστοσελίδα μας διατίθεται σε περισσότερες από μια γλώσσες. Κάντε κλικ στο κουμπί πάνω αριστερά για να καθορίσετε την προτιμώμενη γλώσσα. Η ιστοσελίδα μας διατίθεται στα ελληνικά και αγγλικά.

Όπια γλώσσα και να έχετε επιλέξει. Οι φόρμες παραγγελίας, επικοινωνίας και ανατροφοδότηση πρέπει να συμπληρώνονται στην αγγλική γλώσσα για την διευκόλυνση μας στην επικοινωνία μας.

 

Φορολογητέες Συναλλαγές

Σύμφωνα με την περί ΦΠΑ Νομοθεσία κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή / και παροχές υπηρεσιών οφείλει να εγγραφεί στο Μητρώο ΦΠΑ στις εξής περιπτώσεις:

(i) Στο τέλος οποιουδήποτε μήνα, αν η αξία των φορολογητέων συναλλαγών του κατά την περίοδο ενός έτους που τελειώνει σε αυτό το χρονικό σημείο έχει υπερβεί τα €15.600.

(ii) Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία των φορολογητέων συναλλαγών του κατά την περίοδο τριάντα ημερών που αρχίζει από αυτό το χρονικό σημεία θα υπερβεί τα €15.600.

http://www.mof.gov.cy/mof/vat/vat.nsf/DMLfaq_gr/DMLfaq_gr?OpenDocument#3

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Εάν για οποιοδήποτε λόγο πέρα από τον εύλογο έλεγχο της εταιρείας δεν είμαστε σε θέση να διαθέσουμε κάποιο προϊόν, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι των πελατών της.

Πληρωμή

Παρακαλώ διαβάστε τις μεθόδους πληρωμής μας για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή τη στιγμή δεχόμαστε μόνο PayPal πληρωμές .

Οι τιμές δεν υποκείνται σε άλλες χρέωσεις ή σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας


Εισηγήσεις/Παράπονα/Σχόλια

Η αξιολόγηση θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε τυχών παραλήψεις μας, ώστε να προσφέρουμε στους αξιότιμους πελάτες μας το καλύτερο. Η παροχή ανατροφοδότησης θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας της αξιολόγησης και βοηθάει στην βελτίωση της απόδοσης της εταιρεία μας.

Ακολουθεί μια φόρμα ανατροφοδότησης, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί για να δοθεί έμφαση σε θετικά ή αρνητικά συμβάντα.  Κάντε κλικ εδώ.

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση της εταιρείας μας.